Beställning Vattendoktorn 160 kr per ex, skickas så snart den kommit från tryckeriet.